தேவதை கவிதைகள் - 2


வெற்றிடம் மாறி
வெற்றிடம் மட்டுமே
குடிபுகும் நாட்களில்
உனக்காகக் காத்திருக்கிறேன்
இதயத்தில் நீ
குடிவரும் நாளில்
உனக்கான பெயர்
தேவதை

அரைகுறை வேலைதான்
எப்போதும்
உன் நெருக்கத்தில்
உதடுகளின் ரேகைகளை
எண்ணும் வேலையிலும்
பாதி தாண்டும் முன்
மறந்துவிடுகின்றேன்
அழித்துவிடலாம் என
என் உதடுகளுக்கு
வேலைமாற்றம் கொடுத்தபோது
ரேகைகள் இடமாற்றம்
ஆகின்றன
கடிக்காதே
இறக்கைகள் மட்டுமல்ல
தேவதைகளுக்கு பற்களும் உண்டு!

எதிர்ப்படும் பெண்களை
எட்டிஎட்டி கண்டுகளிக்கும்போது
ரசிக்கிறவள் தோழியாகிறாள்
அவள்
எட்டிஎட்டி உதைக்கும்போது
தேவதையாகிறாள்!

அவசர தடுப்பு சட்டம்
பரவி வருகிறது
காவல்நிலையத்தில்
இரண்டு புகைப்படங்கள்
வதைத் தடுப்பு சட்டத்தில்
உன் அண்ணன்
தேவதைத் தடுப்பு சட்டத்தில்
உன் அப்பா

*******************

Related Posts with Thumbnails